BRĂTIENISME – capitolul 1


Am reuşit să publicăm pe pagina de FB a asociaţiei primele 10 episoade ale acestui „foileton” intitulat BRĂTIENISME, pe care le-am grupat în „capitolul 1”!

Vă dorim lectură plăcută!

img_20161121_225442

Brătienisme (1)

„Capitalurile străine vin cu caracterul lor propriu si, după cum au un caracter sau altul, pot să fie foarte folositoare si foarte vatamatoare. Capitalurile care vin să pună în valoare, să facă să fructifice produsele țării, incontestabil că merită toată solicitudinea noastră.
Când capitalurile vin însă ca să sece avuția țării, fără a lăsa o valoare echivalentă în loc, trebuie să deschidem ochii în patru.” – Ion (Ionel) I. C. Brătianu

Brătienisme (2) – „Despre capitalul autohton și capitalul străin”

„Capitalul pentru economia națională, este ca și apa pentru un tărâm însetat. Orice tărâm are nevoie de apă, precum orice dezvoltare economică are nevoie de capital. Capitalul însă, ca și apa, poate să vie în diferite moduri.

Capitalul național, produsul muncii naționale, e că apa de ploaie care se formează din umezelile locale, din <emanatiunile plantațiilor>, a arborilor care s-au ocrotit. Acesta este desigur regimul cel mai sănătos: apa care se ridică de jos, se revarsă în sus, menține umezeala continuă și dă naștere la recoltele cele mai sigure.

Acolo însă unde din neglijenta oamenilor sau din urgia naturii nu sunt păduri și nu sunt ploi, omul inteligent s-a gândit să aducă apă de aiurea,, precum căutăm noi să aducem capitaluri străine, pentru a ține locul celor naționale care lipsesc. Nu se poate însă aduce apă în orice condiții.

A aduce apă este bine, dar sunt condiții în care ea poate strica mai mult chiar decât seceta. Nu neagă nimeni binefacerile irigațiilor făcute după metoda științifică.
Dar e o mare calamitate a da drumul la un torent care ia cu sine toată bogăția solului și care spală și lasă în urma lui numai piatră, numai bolovani și nisipuri. Tot asemenea și cu capitalurile străine. Nu este indiferent pentru ce vin și nici cum vin.” – Ion (Ionel) I. C. Brătianu

Brătienisme (3)

„Statul să fie stăpânul nostru al tuturor si interesele lui mai presus de ale noastre […]. Pe drapelul nostru stă scris mândră deviza《Prin noi însine》[…]. Si când vom ajunge să ne identificăm idealurile noastre cu ale patriei, atunci viitorul acestui neam va fi mai mare de cum nu l-am putea închipui în momentul acesta. Pentru a asigura mărirea României viitoare va trebui însă să privim si să realizăm orice chestiune mare: cultură, morală sau economică 《Prin noi însine》.” – Ion (Ionel) I.C.Brătianu intr-un discurs rostit la inaugurarea clubului liberal din Câmpulung Muscel în 27.noiembrie.1905

Brătienisme (4)

Ion (Ionel) I.C. Brătianu se opunea categoric împrumuturilor străine!

„Concepția sănătoasă a stiintei economice moderne este să caute, chiar în statele mult mai bine aprovizionate că al nostru, să ocrotească cât mai mult izvoarele generațiilor viitoare. […] Cred că orice om care își dă seama de rostul finanțelor noastre trebuie să admită, ca o axiomă care domină întreaga situație financiară, că era împrumuturilor mari este trecură. […] Cred că trebuie să nu le mai facem decât cu maximum de zgârcenie și numai pentru necesități indispensabile de „creațiuni” noi aducătoare de venituri […]. Sunt sigur că nu puteți să nu cunoașteți cât de adânc resimte un stat la momente de greutate faptul că e prea mult împrumutat în străinătate.”

Brătienisme (5)

„Ținta PNL încă de la întemeiere, a fost dezvoltarea forțelor naționale de orice fel și pe orice tărâm, dar <Prin mințile, prin inima și brațele noastre> și asigurând <Domnia legilor>.
În toată activitatea noastră, ca și în trecut, să nu uităm că, fie în afară, fie înăuntru, opera noastră este o operă de progres, ordine și de pace și că progresul, pentru ca să fie sigur, trebuie să fie făcut cu acea perseverență proprie organismelor sănătoase, iar nu cu svâcniri și cu frământări.[…] Partidul Național Liberal, trebuie să fie fondat pe două reguli esențiale: libertatea de <discuțiune>, pentru a ajunge la participarea conștientă a tuturor și disciplina în acțiune…”! – Ion (Ionel) I. C. Brătianu – 11/24 ianuarie 1909, Congresul P.N.L.

Brătienisme (6)

„De la părintele meu am primit o mare învățătură! El ne zicea: în chestiunile mari să judeci cu inima; ea nu te înșeală acolo unde mintea poate să se întunece”! „Nu trebuie să judecați oamenii după vorbe, ci după fapte; judecați și din trecutul depărtat și din trecutul mai apropiat; judecați mai ales din prezent, judecați și de la cine se adresează unii și de la cine se adresează ceilalți; judecați și de patimile ce pun unii și de pasiunile ce inspiră pe ceilalți; judecați oamenii după cunoștința ce aveți de dânșii. Nu lăsați să vă ademenească frazele rotunde, declarațiile goale, făgăduielile deșarte. Nu lăsați, mai ales când sunt interesele țării în joc, să domine și să vă conducă patimile și interesele strâmte, căci la urma urmelor, în asemenea fel, nu serviți nici pe unii, nici pe ceilalți.” – Ion (Ionel) I. C. Brătianu – Discursuri, vol. 1(21 noiembrie 1895-9 decembrie 1903), 1933; p.430.

Brătienisme (7)

În cuvântul său din 27 noiembrie 1921 de la Congresul PNL, Ion I. C. Brătianu, după ce cheamă întreaga națiune, toți „bunii români”, „Partidele Unirii” din Basarabia și Bucovina să sprijine P.N.L. în opera de salvare națională, spune: „Noi ne rezumăm puterile noastre […] pe faptul că niciodată n-am făgăduit ceea ce nu putem îndeplini. În fața dificultăților momentului nu ne-am schimbat crezurile noastre. […] Domnilor, creatorul chirurgiei zicea vorbind de bolnav: „eu îl îngrijesc, Dumnezeu îl vindecă; noi, Partidul Național-Liberal vom îngriji pe cel pe care alții l-au adus în stare atât de grea și Dumnezeu, adică conștiința națională îl va vindeca.”

Brătienisme (8)

„Cetățeni alegători,

cumpăniţi bine ceea ce, cu inima deschisă şi cu cuget curat, vă spunem. În fața urnelor, aduceți-vă aminte că, prin votul vostru, hotărâți nu numai soarta voastră dar si soarta întregii țări. Nu uitați că de bunăstare si de propășirea obștească atârnă si tot binele fiecăruia dintre voi. Făgăduinţi deşarte nu vă facem si nu căutăm să vă ademenim cu propuneri care necinstea şi pe cei care le fac, ca şi pe cei care le ascultă. Ceea ce vă făgăduim, vom îndeplini. În activitatea noastră de până acum, în politică noastră sinceră si fecundă din trecut, aveți chezăşia cea mai sigură a activității noastre viitoare.
Adevărata democrație înseamnă cârmuirea poporului prin sine însuşi. Orice democrație îsi află, desigur, în fruntaşii săi o călăuză binefăcătoare, dar tot reazemul şi toată nădejdea [omul] nu poate s-o aibă decât în propria-i energie. Căutaţi deci şi îndemnul şi puterea de a înfăptui, în voi şi numai în voi înşivă! De veţi face astfel, avem credința nestrămutată că hotărârile voastre vor fi cele drepte. Înțelepciunea neamului, plămădită în cursul veacurilor, nu va putea să se desmintă. Poporul care din furtunile trecutului si din risipa vremurilor a stiut să-şi mântuiască sufletul şi pământul, va ştii – sub conducerea inţeleptului său Suveran şi a dinastiei cu a cărei soartă este de-a pururi legat, să se arate vrednic de speranțele ce se pun întrânsul şi va şti nu numai să păstreze scumpa moștenire a înaintașilor săi dar si să pregătească, pentru cei care ne vor urma, viitorul întrevăzut în lumina idealurilor noastre.” – Ionel (Ion) I. C. Brătianu în intervenția sa în Manifest-Program al partidului, adoptat în 24 ianuarie 1911.

Brătienisme (9)

Proiectul de Statut pentru reorganizarea Partidului Național Liberal.

Credincios trecutului sau, se arată în primul articol, Partidul National – Liberal luptă pentru realizarea următoarelor principii:

Întărirea si dezvoltarea națiunii române, prin libertate, democrație si solidaritate;
2. Apărarea si propășirea statului român, sub regim constituțional monarhic si democratic – si având un caracter unitar, național atât în viața sa politică cât si în cea culturală si economică;
3. Întărirea proprietății individuale, temelia societății noastre; […]

Înlăturarea luptelor de clasă prin solidarizarea si colaborarea frățească a tuturor claselor sociale, asigurând pentru toți cetățenii – în limitele acestei solidarități sociale – atât o dreaptă reparație a drepturilor si obligațiilor de ordin politic si economic, cât si o liberă dezvoltare a tuturor energiilor, fără deosebire de rasă, de clasă sau de religie;
5. Întărirea si dezvoltarea dreptății sociale, prin organizarea libertăților publice, a sufragiului universal, al culturii si educației cetățenești a poporului, a muncii si producției naționale, a raporturilor dintre muncă si capital si a asociațiilor profesionale, sub toate formele îngăduite de Constituția țării.

Aceste principii constituiau, în același timp, si Crezul Partidului Național Liberal – 27 noiembrie 1921- București; Congresul Partidului Național-Liberal.

Brătienisme (10)

* Ceea ce am publicat în episodul (5) al acestui capitol (spicuiri din gândurile lui Ion (Ionel) I.C. Brătianu), merită si trebuie amintit ad-literam, asa cum au fost rostite atunci în 1909, după alegerea sa ca presedinte al Partidului Național Liberal:

” Sunt cuprins de o emoție adâncă pentru că am conștiința de răspunderea mare la care mă cheamă încrederea dumneavoastră […] Prin alegerea mea s-a voit să se stabilească clar si concret că partidul nostru înțelege sa-si tragă puterile din izvoarele mari, care si până azi le-au asigurat: din tradițiile trecutului, din forțele prezentului, din încrederea în viitor.D-voastră toți ați văzut, în numele meu, o legătură nouă cu tradițiile vechi si glorioasa ale partidului, iar în vârsta mea (44 de ani) ați văzut o legătură cu generațiile mai tinere, chemate să conlucreze la progresul acestui partid, să-i asigure viitorul. […]

D-lor, ținta noastră rămâne neschimbată; ținta Partidului National-Liberal încă de la întemeiere a fost dezvoltarea forțelor naționale de orice fel si pe orice tărâm […] formulată astfel de unul din conducătorii PNL: 《prin mințile, prin inima si brațele noastre》. Trebuie ca niciun moment să nu uităm cuvintele pline de înțeles ale aceluia care m-a precedat în conducerea partidului (D.A.Sturza):”Domnia Legilor!” În toată activitatea noastră, ca si în trecut, să nu uităm că, fie în afară, fie înăuntru, opera noastră este o operă de progres, de ordine si de pace si că progresul, ca să fie sigur, trebuie să fie făcut cu acea perseverență proprie organismelor sănătoase, iar nu cu svicniri si cu frământări. […] Această organizație de partid trebuie să fie fondată pe două reguli esențiale : libertate în „discutiune”, pentru a ajunge la participarea constientă a tuturor, disciplină în acțiune fără de care nu se poate. Dar încrederea mea toată o pun în unirea dumneavoastră permanentă si hotărâtă pentru a servi marile interese ale acestui stat, pentru a asigura marile si legitimele noastre aspirații.”

Lasă un comentariu